Fungsi Inverter

Fungsi InverterInverter adalah suatu rangkaian yang mengubah sistem tegangan DC menjadi Sistem Tegangan AC dengan nilai tegangan dan Frekwensi dapat diatur sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi Inverter adalah untuk merubah kecepatan motor AC dengan cara merubah Frekuensi inputnya :

Merubah kecepatan motor dengan Inverter akan Continue reading

Fungsi Kerongkongan pada Manusia

Kerongkongan merupakan saluran panjang (± 25 cm) yang tipis sebagai jalan bolus dari mulut menuju ke lambung. Fungsi kerongkongan ini sebagai jalan bolus dari mulut menuju lambung.

Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin. Keadaan ini akan mempermudah bolus bergerak melalui kerongkongan menuju ke lambung. Bergeraknya bolus dari mulut ke lambung melalui kerongkongan disebabkan adanya gerak peristaltik pada otot dinding kerongkongan. Continue reading

Fungsi Kulit pada Manusia

Fungsi Kulit pada ManusiaFungsi kulit manusia sangat vital dalam menunjang kehidupan. Kulit merupakan bagian terluar tubuh yang berfungsi sebagai pelindung (proteksi), absorbs, penerima rangsang dan lain-lain. Kulit pada manusia mempunyai fungsi yang sangat penting selain menjalin kelangsungan hidup secara umum.
Proteksi
Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap Continue reading

Fungsi Pernapasan pada Manusia

Fungsi Pernapasan pada ManusiaFungsi pernapasan pada manusia adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran zat antara Odan CO2. Tapi sebenarnya, fungsi pernapasan pada manusia jauh lebih kompleks dari itu. Bahkan fungsi pernapasan dapat menentukan normal tidaknya keadaan seseorang. Secara umum fungsi pernapasan pada manusia adalah: